Böter för försenad årsredovisning

Böter för försenad årsredovisning

Ett bolag lämnade in sin årsredovisning fem månader försent till Bolagsverket. Förutom förseningsavgiften på 10 000 kr fick bolaget en företagsbot på 35 000 kr. Peter ägde och var ensam styrelseledamot i ett mindre bolag i livsmedelsbranschen. Bolaget omsatte drygt...