Fast pris för din bokföring

Vårt mål är att vara tydliga med vad bokföringen kostar och vad du som kund själv kan göra för att hålla nere kostnaden. Ofta får vi höra att företagare vill ha koll på vad bokföringen kommer kosta i förväg, därför uppskattas vårt fastpris för bokföringen. Vi hjälper dig även att försöka optimera kostnaden om du vill göra en del arbete själv och med tips hur du ska ordna med dina papper för att förenkla vårt arbete och därmed minska bokföringskostnaden.

Så om du bara har lite ordning på dina papper och vi kan uppskatta hur många underlag du har så kan vi erbjuda dig ett fast pris per månad för den löpande bokföringen, välj antingen paketpriser nedan eller lämna uppgifter till oss för en exaktare offert. Ibland är det enklast att träffas för att få fram vad du vill ha hjälp med för att kunna lämna ett rättvisande pris.

Pris per faktura och kvitto

Håll ordning på dina papper och betala endast 30 kr per underlag som ska bokföras.

Gör som många av våra kunder, genom att låta oss hjälpa dig utifrån vår prislista, där vi bland annat tar 30 kr för varje underlag dvs faktura, kvitto etc som ska bokföras. Det är ju ändå så vi räknar fram vårt fasta pris och varierar din bokföring från månad till månad så ger det dig en bra uppfattning om vad du kommer att bli debiterad.

För att kunna hålla priset per underlag måste vi hela tiden effektivisera oss, men samtidigt ställer vi krav på att du lämnar underlagen i den ordning vi har kommit överens om. Därför måste vi timdebitera för extra arbete som orsakas av att ordningen inte hålls eller om för mycket material saknas.

Ett timpris säger inte allt. Kolla vad din årskostnad blir.

Ett timarvode säger inte allt. Vad vissa byråer kan göra på 4 timmar, tar samma arbete 6 timmar för andra att göra. Försök därför få en uppfattning om vad din månads- eller årskostnad blir för din redovisning. Och vad du får för pengarna.

Visst fokuserar många på priset men förmodligen spelar andra saker in när du ska välja en ny redovisningsbyrå. Kvalitet i form av kunskap och erfarenhet hos redovisningsbyrån spelar givetvis en stor roll för att du ska få ut det mesta av vad du betalar för. Men också vilken policy byrån har t.ex om de skulle orsaka en förseningskostnad. Vi står för förseningsavgiften om vi skulle orsaka den, för ibland kan det hända att en deklaration faller mellan stolarna. Trots alla fina system man har för att förhindra det.

Hur du ska sortera dina papper

I samband med att bolaget momsregistrerades valdes en s.k. redovisningsmetod som avgör när momsen ska bokföras. Valmöjligheterna var bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden. Metoden avgör hur ditt bokföringsmaterial ska sorteras för att vi enklare ska kunna bokföra.

Bokslutsmetoden eller även kallad kontantmetoden innebär att fakturor med kredittid ska bokföras då de blir betalda. Vid årsbokslutet ska dock samtliga fakturor daterade för aktuellt år bokföras om de är obetalda vid årsskiftet.

Andra varianten är faktureringsmetoden, som innebär att fakturor bokförs både på fakturadagen i en s.k. reskontra, som sedan även på betaldagen, då fakturan bokas bort från reskontran.

Hur du sorterar dina papper steg för steg