Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Corona – ytterligare krispaket med fokus på småföretag

Corona – ytterligare krispaket med fokus på småföretag

Nedsättning av socialavgifter För att gynna små växande företag förelår regeringens att både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på...

Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg, korttidspermittering och anstånd med skatteinbetalning är flera av åtgärderna i regeringens krispaket. Observera att texten nedan uppdateras löpande, samt att dessa åtgärder ännu inte beslutats...

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vid arbete med FoU göras med 10% av avgiftsunderlaget och avdrag kan göras upp...

Tillfälligt slopat karensavdrag

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket...

Skatteverket gjort en miss i deklarationsblanketten för AB

Skatteverket gjort en miss i deklarationsblanketten för AB

Skatteverket har skickat ut digitala blanketter för inkomstdeklarationen för AB den 3 februari. De la in en felaktig text på en deklarationsrad. Detta påverkar bara om en fysiskt blankett redan har lämnats in. Våra kunder påverkas inte alls eftersom vi lämnar in...